Video: Sững sờ chứng kiến "đời sống của ăn mày"

29/02/2012 08:03 Kim Tân (Nguồn Youtube)
(GDVN) - Thanh niên khỏe mạnh dùng điện thoại "xịn", đóng giả ăn mày tàn tật để hòng xin được nhiều tiền (clip1). Ăn mày cũng hút thuốc lào bình thường (Clip 2).

Kim Tân (Nguồn Youtube)