Những hình ảnh về tàu ngầm Kilo Hà Nội HQ182 khi được tàu vận tải siêu trọng Rolldock Sea chuyển vào khu vực quân cảng Cam Ranh đã được đăng tải trên bản tin thời sự 19h của VTV ngày 1/1/2014.

Video tàu ngầm Kilo Hà Nội HQ182 tại quân cảng Cam Ranh
Lê Cường (video VTV)