Viên chức xin nghỉ việc, 6 tháng Sở Công thương Hải Phòng chưa giải quyết

02/04/2019 08:35 LÃ TIẾN
(GDVN) - Vì chưa có hợp đồng làm việc và vị trí việc làm, nên viên chức Bùi Thanh Liêm đã nộp đơn xin nghỉ việc nhưng không được Sở Công thương Hải Phòng giải quyết.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn kiến nghị của anh Bùi Thanh Liêm (sinh năm 1983), hiện đang công tác tại Trung tâm Thương mại điện tử (Sở Công thương Hải Phòng) về việc anh xin nghỉ việc từ tháng 9/2018 đến nay, nhưng không được sở này giải quyết.

Theo đơn của anh Liêm, trước đây anh là Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương).

Ngày 11/10/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quyết định số 2255 về việc giải thể 4 trung tâm: Trung tâm xúc tiến đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng); Trung tâm thông tin, tư vấn và xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch đầu tư); Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương).

Việc giải thể 4 trung tâm trên để thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hải Phòng.

Ngày 31/10/2016, ông Đào Văn Ninh, Phó giám đốc Sở Công thương Hải Phòng ký 12 quyết đinh về việc điều động 12 cán bộ viên chức thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại sang công tác tại Trung tâm Thương mại điện tử thuộc sở này.

Viên chức Bùi Thanh Liêm được điều động sang Trung tâm Thương mại điện tử (Sở Công thương) nhưng không có vị trí việc làm (Ảnh: Lã Tiến)

Trong đó, anh Bùi Thanh Liêm, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Thương mại điện tử.

Nhiệm vụ cụ thể của anh Liêm do Giám đốc Trung tâm thương mại điện tử phân công từ ngày 1/11/2016.

Tuy nhiên, từ khi được điều chuyển về Trung tâm Thương mại điện tử đến nay, anh Bùi Thanh Liêm không có hợp đồng làm việc với trung tâm và không có vị trí việc làm.

“Bản thân tôi đang là viên chức có thời gian công tác trong đơn vị sự nghiệp từ năm 2007, đến nay đã hơn 11 năm.

Trong quá trình công tác, tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, công tác chuyên môn.

Tôi luôn tâm huyết, khát khao được cống hiến khả năng của bản thân cho nhiệm vụ của Trung tâm Thương mại điện tử, của ngành”, anh Liêm nói.

Anh Liêm nhận thấy rằng, từ khi anh được điều động về Trung tâm thương mại điện tử đến nay, anh chưa được ký hợp đồng làm việc và bố trí việc làm phù hợp.

Nên anh nhận thấy không thể tiếp tục cống hiến và làm việc trong một tổ chức không ổn định, rõ ràng; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý không hợp lý như vậy.

Sở Giáo dục tỉnh Sóc Trăng cử đoàn đi chơi, nhưng nói dối là đi hội thảo

Vì thế, ngày 20/9/2018, anh Liêm quyết định làm đơn xin nghỉ việc theo Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Song, cái “khổ” của anh Liêm là ở chỗ, anh muốn xin nghỉ việc nhưng đã hơn 6 tháng, Sở Công thương vẫn không giải quyết cho anh.

“Tôi đang là Phó giám đốc một trung tâm thuộc Sở Công thương, được điều động sang công tác tại trung tâm khác, tôi luôn chấp hành và cầu thị, luôn muốn làm việc, cống hiến hết mình.

Nhưng sở điều động tôi sang Trung tâm Thương mại điện tử và để mặc tôi như hiện nay chẳng khác nào “đem con bỏ chợ” cả.

Tôi đã nộp đơn xin nghỉ đã hơn 6 tháng song đến nay chưa nhận được thông tin phản hồi rõ ràng, thỏa đáng từ lãnh đạo Sở Công thương”, anh Liêm bức xúc.

Để có thông tin phản ánh khách quan, phóng viên đã liên hệ với Giám đốc Sở Công thương và ông Phạm Bá Cường, Chánh văn phòng Sở Công thương.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn và mất nhiều tháng, ông Cường mới bố trí được cuộc làm việc với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Ông Cường xác nhận, sở có nhận được đơn xin nghỉ việc của viên chức Bùi Thanh Liêm nhưng chưa thể giải quyết vì anh Liêm xin nghỉ theo Nghị định 108.

Theo ông Cường, việc này sở phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Nội vụ để có văn bản chỉ đạo.

Ông Cường cũng cho biết: “Việc anh Liêm chưa có vị trí việc làm là do Trung tâm Thương mại điện tử chưa kiện toàn bộ máy.

Hơn nữa, trung tâm này cũng chưa có quyết định của cấp trên ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức”.

Ông Cường cho rằng, sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quyết định số 29 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, sở đã lập đề án thành lập Trung tâm thương mại điện tử và phát triển thị trường.

Đến nay, sở đang trình các sở, ngành liên quan thẩm định đề án làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị ông Cường cung cấp các văn bản liên quan đến việc trên và văn bản của Sở này xin ý kiến các sở, ngành về đơn xin nghỉ việc của viên chức Bùi Thanh Liêm;

Nhưng ông Cường quanh co, không cung cấp được cho phóng viên.

Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vào cuộc, xem xét, giải quyết vụ việc để bảo đảm quyền lợi cho viên chức Bùi Thanh Liêm.

LÃ TIẾN