Vươn lên trong đại dịch, kinh tế Hải Phòng phát triển với những con số ấn tượng

30/10/2021 14:11 Phạm Minh
GDVN- Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến kinh tế - xã hội, song Hải Phòng vẫn tạo được “sức bật” mạnh mẽ trong phát triển kinh tế.

Sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 lần thứ tư đặt nền kinh tế cả nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức. Xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên, Thành phố Hải Phòng đã tập trung vào cuộc, phản ứng nhanh, chủ động và quyết liệt với các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Đứng trước nguy cơ và diễn biến khó lường của dịch bệnh, thành phố Hải Phòng hướng tới thực hiện nghiêm túc “nhiệm vụ kép”: vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Những thành quả mà Thành phố Hải Phòng đã đạt được trên lĩnh vực kinh tế được đánh giá cao khi mức tăng trưởng của thành phố đạt ở mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng vẫn giữ được đà tăng trưởng. Đặc biệt là chỉ số về sản xuất công nghiệp thương mại dịch vụ đều tăng cao.

Những con số tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2021

Phát triển kinh tế là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng, đúng như quan điểm chỉ đạo Đảng ta xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII: “Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và phát triển đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm”.

Có thể thấy vị trí, vai trò trung tâm của nhiệm vụ phát triển kinh tế có tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng 9 tháng đầu năm ước đạt 106,32 triệu tấn, tăng 8,03% so với cùng kỳ, bằng 66,87% kế hoạch. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng)

Thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo, chủ trương của Đảng, Thành phố Hải Phòng đã chú trọng tận dụng tiềm lực sẵn có, nỗ lực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tìm hướng đi mới đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều khó khăn.

Theo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2021 của Thành phố Hải Phòng, những chỉ số phát triển kinh tế mà địa phương này đạt được trong 9 tháng đầu rất nổi bật, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ước tăng 12,28% so với cùng kỳ, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,23%; nhóm công nghiệp - xây dựng tăng 19,9%; nhóm dịch vụ tăng 3,96%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 7,98%. [1]

Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của Hải Phòng trong tháng 9/2021 ước tăng 15,41% so với tháng 9/2020, 9 tháng ước tăng 19,68% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 16,55%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,65%; sản xuất và phân phối điện giảm 6,31%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,69% so với cùng kỳ.

Trong hoạt động thu ngân sách, ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 89.490,478 tỷ đồng, trong đó Thu nội địa 35.000 tỷ đồng và Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 53.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9 ước đạt 6.487,3 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.400,83 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm ước đạt 67.019,28 tỷ đồng, tăng 20,61% so với cùng kỳ và bằng 74,89% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bao gồm: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 42.793,62 tỷ đồng, tăng 22,27%; thu ngân sách địa phương 24.225,66 tỷ đồng, tăng 17,8%, trong đó thu nội địa 23.135,65 tỷ đồng, tăng 33,82%, bằng 66,1% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng: ước đạt 118.824,8 tỷ đồng, tăng 1,38% so với cùng kỳ 2020, bằng 58,25% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu thực hiện trong 9 tháng với kết quả ước đạt 18,54 tỷ USD, tăng 25,52% so với cùng kỳ, bằng 83,13% kế hoạch năm.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 9 tháng đầu năm ước đạt 106,32 triệu tấn, tăng 8,03% so với cùng kỳ, bằng 66,87% kế hoạch.

Ngoài ra, ước 9 tháng năm 2021, Hải Phòng thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 2.849,47 triệu USD, bằng 325% so với cùng kỳ, đạt 113,97% kế hoạch năm.

Những con số ấn tượng đã cho thấy, với những nền tảng và tiềm lực vốn có, Thành phố Hải Phòng đã thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế trước cuộc khủng hoảng đa chiều do dịch Covid-19 gây ra trên toàn cầu.

Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế 9 tháng của Hải Phòng tăng 12,28%, gấp 8,65 lần cả nước (1,42%) và dẫn đầu các địa phương trong cả nước là nỗ lực đáng ghi nhận của địa phương này.

Nền kinh tế hứa hẹn nhiều khởi sắc trong giai đoạn “bình thường mới”

Bước vào “Trạng thái bình thường mới” thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 là lúc cả toàn Đảng, toàn dân, toàn đất nước phải vừa tập trung chống dịch, vừa khôi phục, vực dậy và phát triển nền kinh tế.

Tác động của dịch bệnh đòi hỏi những những giải pháp mới chủ động, sáng tạo cho nền kinh tế có những bước chuyển mình, có hướng đi “khởi sắc”.

Trong bối cảnh đó, Thành phố Hải Phòng vẫn giữ vững “phong độ” với các chỉ số phát triển về kinh tế. Điều này đã được mình chứng rõ qua số liệu của Tổng cục Thống kê - Cục Thống kê Thành phố Hải Phòng trong tháng 10/2021. [2]

Hứa hẹn nhiều "khởi sắc" với nền kinh tế Hải Phòng trong giai đoạn bình thường mới. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng)

Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 10 năm 2021 ước đạt 6.958,9 tỷ đồng. Ước 10 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 73.009,1 tỷ đồng, bằng 117,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 10 tháng năm 2021 đạt 19.160,7 tỷ đồng, bằng 120,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/10/2021 đạt 256.557 tỷ đồng, bằng 110,08% so với cùng kỳ năm trước.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tính chung 10 tháng năm 2021, CPI bình quân tăng 0,87% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực đầu tư, dự tính 10 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt trên 9.915 tỷ đồng, tăng 12,25% so với cùng kỳ năm 2020

Mười tháng đầu năm 2021, toàn thành phố có 44 dự án cấp mới với tổng số vốn đầu tư đạt 346,59 triệu USD. Tính từ nửa cuối tháng 9 đến 15/10/2021 có 01 dự án cấp mới ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đầu tư là 100.000 USD.

Trong sản xuất công nghiệp, chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) tháng 10/2021 dự kiến tăng 9,97% so với tháng trước và tăng 16,32% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 20,57%, đóng góp 19,11 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,63% đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,68%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 18,34% tác động làm giảm 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Bên cạnh đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cũng đạt được nhiều kết quả khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19.

“Gỡ khó” trước ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành Thương mại, dịch vụ của Thành phố Hải Phòng trong tháng 10 nói riêng và 10 tháng đầu năm nói chung cũng đạt được những kết quả nhất định . Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 năm 2021 ước đạt 13.508,3 tỷ đồng, tăng 3,22% so với tháng trước, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 125.887,9 tỷ đồng, tăng 7,29% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượt khách tháng 10 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 308,47 nghìn lượt, tăng 5,60% so với tháng trước.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 10 năm 2021 ước đạt 21,3 triệu tấn, tăng 8,13% so với tháng trước và tăng 3,85% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 10 tháng/2021, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 192,8 triệu tấn, tăng 9,12% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 10 năm 2021 ước đạt 9.747,9 triệu tấn.km, tăng 5,58% so với tháng trước và tăng 3,67% so với cùng tháng năm trước.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10 năm 2021 ước đạt 4.242,5 tỷ đồng, tăng 10,5% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 10 tháng năm 2021, doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 35.106,8 tỷ đồng, tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 10 năm 2021 ước đạt 13,16 triệu TTQ, tăng 3,61% so với tháng trước và tăng 0,13% so với cùng kỳ năm trước; 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 119,4 triệu TTQ, tăng 7,06% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong giai đoạn cả nước bước vào trạng thái “bình thường mới”, chủ động “thích ứng linh hoạt”, mở cửa kinh tế, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho người dân - Đây cũng chính là cơ hội, tạo “cú hích” cho nền kinh tế Hải Phòng vươn lên mạnh mẽ, hứa hẹn gặt hái được nhiều thành tích mới.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product//2021/10-2021/000067089/DI-275-BC-UBNDsigned-9402.pdf

[2] https://thongkehaiphong.gov.vn/thong-tin-kinh-te-xa-hoi/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thanh-pho-hai-phong-thang-10-2021-349.html

Phạm Minh