Xây dựng Trường Sa thành đô thị dịch vụ, du lịch

12/09/2011 07:09 Theo NT/Pháp luật TPHCM
Theo VOV, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015

Trong đó có mục tiêu xây dựng huyện đảo Trường Sa thành đô thị dịch vụ-du lịch.

Huyện đảo Trường Sa sẽ được xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu để thị trấn Trường Sa (huyện đảo Trường Sa) trở thành đô thị dịch vụ, du lịch biển, đảo; phát triển kinh tế biển kết hợp tăng cường quốc phòng, an ninh... Ông Nguyễn Viết Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, cho biết thông qua du lịch, đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài sẽ hiểu biết thêm về Trường Sa, từ đó gắn thêm trách nhiệm cùng xây dựng huyện Trường Sa.

Cũng theo chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Khánh Hòa, mục tiêu đến năm 2015 tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành đô thị loại I trực thuộc trung ương. TP Nha Trang sẽ thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế... Tổng vốn đầu tư cho chương trình dự kiến gần 50.000 tỉ đồng.

Theo NT/Pháp luật TPHCM