Xe rô bốt trợ chiến mới nhất của Lục quân Mỹ

10/11/2011 17:01 Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Một số đơn vị chiến đấu của Lục quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ ở Afghanistan đã được trang bị phương tiện hỗ trợ chiến đấu điều khiển từ xa SMSS (Squad Mission Support System) do tập đoàn Lockheed Martin nghiên cứu và chế tạo. Loại phương tiện này có thể dùng để thực hiện các nhiệm vụ như tải thương, tải đạn, hỗ trợ mang vác vật nặng trên chiến trường cho binh lính Mỹ.
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Xe hỗ trợ chiến đấu SMSS của Lục quân Mỹ
Lê Dũng (tổng hợp)