Xem công binh, xe bọc thép của Lục quân Hy Lạp tập trận

09/06/2012 19:13 Lê Mai (Nguồn AP, MT)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại hoạt động huấn luyện sẵn sàng cơ động, chiến đấu của của Lực lượng công binh (trên sông Evros) cũng như Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp (tại khu bãi tập Psilos Stalos).
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Huấn luyện sẵn sàng cơ động của công binh Lục quân Hy Lạp trên sông Evros.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lữ đoàn xe bọc thép số 30 của Lục quân Hy Lạp huấn luyện chiến đấu tại khu bãi tập Psilos Stalos.
Lê Mai (Nguồn AP, MT)