Xem oanh tạc cơ B-1B Lancers phô diễn trên Vịnh Mexico

27/03/2012 16:20 Lê Mai (theo AP)
(GDVN) - Ngày 26/3/2012, các máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancers thuộc biên chế của Phi đội 337 đã có một cuộc trình diễn trên không nhân sự kiện thực thi sứ mệnh bay thử nghiệp xuất phát từ căn cứ không quân Hoa Kỳ Eglin đóng tại Florida. Phi đội 337 là đơn vị có nhiệm vụ kiểm nghiệm tất cả các hệ thống phòng thủ và vũ khí nâng cấp của loại oanh tạc cơ B-1B Lancers.
Lê Mai (theo AP)