Xem quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà

25/01/2012 12:47 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Quân đội Pháp vừa tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ tại Bờ Biển Ngà. Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật.
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Quân đội Pháp tập trận ở Bờ Biển Ngà
Lê Dũng (theo Mil)