Xem xe bọc thép của Việt Nam qua mô hình

01/09/2011 11:56 Lê Dũng - Quân Cơ (theo Mohinhvietnam)
(GDVN) - Cùng ngắm xe bọc thép chở bộ binh BTR-152 của quân đội Việt Nam qua mô hình tĩnh,
Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam
Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam
Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam
Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam
Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam
Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam
Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam
Mô hình xe bọc thép BTR-152 của Việt Nam
Lê Dũng - Quân Cơ (theo Mohinhvietnam)