Xúc động ngắm những kỷ vật khắc dấu một thời lửa đạn

01/05/2012 12:46 Hoàng Lâm
(GDVN) - Mỗi kỷ vật là một câu chuyện, một sợi dây nối liền ký ức đau thương nhưng anh dũng của biết bao thế hệ cha ông đã đổ xương máu để giành lại độc lập tự do cho Tổ Quốc.
Dép cao su trang bị cho bộ đội chủ lực
Lọ gạo nuôi quân, nhân dân đã dùng chiếc lọ này để bớt gạo ủng hộ kháng chiến
Anh hùng Chu Văn Mùi đã dùng chiếc bát sắt này để hứng nước tiểu của mình uống cho tỉnh để tiếp tục chiến đấu

Chị em bị địch giam cầm ở nhà tù Côn Đảo đã cạo đầu lấy tóc bện thành dây tóc này để gửi tặng Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Khẩu súng ngắn này là một trong hai khẩu súng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang về nước ngày 8/2/1941. Người đã trao cho đội vũ trang bảo vệ Trung ương Đảng ở Pắc Bó, Cao Bằng.
Lựu đạn hỏa mù 
Tổ ong - một trong những vũ khí kì lạ của nhân dân Việt Nam khiến quân địch khiếp sợ
Mõ tre dùng để báo động khi địch vào làng
Đèn bão dùng trong kháng chiến chống Mỹ
Cặp lồng, bi đông và điện thoại dùng trong nhà D67 huyền thoại 
Cùm chân để giam giữ những người tù Cách Mạng
Mìn dưa do quân giới Việt Nam sản xuất
Số giam cứu của bọn cai ngục nhà tù Phú Lợi dùng ghi tên hơn 1000 người bị giam cầm ở đây. Sau đó chúng dùng thuốc đầu độc giết hại.

Hoàng Lâm