Tuyển sinh 2012: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Quốc Tế Bắc Hà

27/02/2012 11:19 Bích Thảo
(GDVN) - ĐH Quốc Tế Bắc Hà không tổ chức thi mà thực hiện xét tuyển chỉ tiêu 700 sinh viên ở các trình độ ĐH, CĐ, Liên thông và Du học chuyển tiếp.
Trường ĐH Quốc Tế Bắc Hà tuyển sinh 700 chỉ tiêu (Ảnh: Bích Thảo)

Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

Đào tạo đại học:

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 500 sinh viên

Ký hiệu trường: DBH

Khối ngành

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Kinh doanh

(52.34.01)

Quản trị  kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị Marketing và Bán hàng; Quản trị khách sạn và nhà hang)

52.34.01.01

    A ; A1

   D1,2,3,4,5,6

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

(52.34.02)

Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính quốc tế)

52.34.02.01

A ; A1

và D1,2,3,4,5,6

Kế toán – Kiểm toán

(52.34.03)

Kế toán (Gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp; Kiểm soát nội bộ)

52.34.03.01

    A ; A1

và D1,2,3,4,5,6

Công nghệ thông tin

(52.48.02)

Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin trong Tài chính ngân hàng; Công nghệ thông tin trong Quản lý; Công nghệ thông tin trong Điều khiển; Quản lý hệ thống công nghệ thông tin)

52.48.02.01

  A và A1

Kỹ thuật điện,điện tử và viễn thông

(52.52.02)

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Mạng viễn thông; Kỹ thuật phát thanh – Truyền hình; Thiết kế mạch vi điện tử; Quản trị kinh doanh viễn thông)

52.52.02.07

  A và A1

 Xây dựng

(52.58.02)

Kỹ thuật Công trình xây dựng (Gồm các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tin học xây dựng dân dụng và công nghiệp)

52.58.02.01

     A

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ)

52.58.02.05

     A

Quản lý xây dựng

(52.58.03)

Kinh tế xây dựng (Gồm các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Quản lý dự án xây dựng)

52.58.03.01

     A

Đào tạo Cao đẳng:

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100 sinh viên

Ký hiệu trường: DBH

Khối ngành

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Kinh doanh

(51.34.01)

Quản trị  kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị Marketing và Bán hàng; Quản trị khách sạn và nhà hàng)

51.34.01.01

   A ; A1

  D1,2,3,4,5,6

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

(51.34.02)

Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính quốc tế)

51.34.02.01

A ; A1

và D1,2,3,4,5,6

Kế toán – Kiểm toán

(51.34.03)

Kế toán (Gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp; Kiểm soát nội bộ)

51.34.03.01

    A ; A1

và D1,2,3,4,5,6

Công nghệ thông tin

(51.48.02)

Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin trong Tài chính ngân hàng; Công nghệ thông tin trong quản lý; Thiết kế Web)

51.48.02.01

  A và A1

Kỹ thuật điện,điện tử và viễn thông

(51.52.02)

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Mạng viễn thông; Kỹ thuật phát thanh – Truyền hình)

51.52.02.07

  A và A1

 Đào tạo liên thông

(Đào tạo từ trình độ cao đẳng lên đại học)

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 sinh viên

Khối ngành

Ngành

Mã ngành

Kinh doanh

(52.34.01)

Quản trị  kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị Marketing và Bán hàng; Quản trị khách sạn và nhà hàng)

52.34.01.01

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

(52.34.02)

Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính quốc tế)

52.34.02.01

Kế toán – Kiểm toán

(52.34.03)

Kế toán (Gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp; Kiểm soát nội bộ)

52.34.03.01

Công nghệ thông tin

(52.48.02)

Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin trong Tài chính ngân hàng; Công nghệ thông tin trong Quản lý; Công nghệ thông tin trong Điều khiển)

52.48.02.01

Kỹ thuật điện,điện tử và viễn thông

(52.52.02)

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Mạng viễn thông; Kỹ thuật phát thanh – Truyền hình)

52.52.02.07


Bích Thảo