Thí sinh tham dự kỳ thi ĐH, CĐ năm 2011


CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KỲ TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2012

Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố chỉ tiêu của 20 trường thuộc khối ĐH, CĐ, trong đó có 9 trường tuyển sinh hệ dân sự:

Học viện Kỹ thuật Quân sự: 1.657 chỉ tiêu (CT), trong đó đào tạo kỹ sư hệ dân sự là 850 chỉ tiêu (tuyển sinh khối thi A) cho các ngành:

Công nghệ thông tin (180 CT), Kỹ thuật Điện – Điện tử (280 CT), Kỹ thuật cơ khí (240 CT), Kỹ thuật công trình xây dựng (150 CT).

Đào tạo CĐ hệ dân sự là 420 CT, theo hình thức xét tuyển khối thi A. Trong đó, ngành Công nghệ Thông tin tuyển 270 CT, ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử tuyển 150 CT.

Học viện Quân y: tuyển 740 CT, trong đó đào tạo đại học hệ dân sự 550 CT (tuyển sinh khối thi A, B) cho các ngành:

Bác sĩ đa khoa (450 CT), Bác sĩ đa khoa theo địa chỉ (chỉ dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn và Yên Bái) là 50 CT, Dược sĩ (chỉ thi khối A, tuyển 50 CT).

Học viện Khoa học Quân sự: tuyển 250 CT, trong đó 150 CT đào tạo hệ dân sự, cho các ngành: Ngôn ngữ Anh (tuyển sinh khối thi D1, 90 CT), Ngôn ngữ Trung (tuyển sinh khối thi D1,2,3,4; 60 CT)

Học viện Hậu cần: tuyển 852 chỉ tiêu, trong đó 450 CT đào tạo hệ dân sự, tuyển sinh khối A, cho các ngành:

Tài chính – Ngân hàng (100 CT), Kế toán (100 CT), Kỹ thuật xây dựng (50 CT); hệ cao đẳng tuyển 100 CT cho ngành Tài chính – Ngân hàng, 100 CT cho ngành Kế toán.

Trường Sĩ quan Công binh: tuyển 285 CT, trong đó 200 CT đào tạo hệ dân sự, tuyển sinh theo phương thức xét tuyển khối A, từ nguồn thí sinh dự thi ĐH, CĐ không trúng tuyển nguyện vọng 1, cho ngành học Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

Trường Sĩ quan Thông tin: tuyển 476 CT, trong đó 300 CT đào tạo đại học hệ dân sự, cũng theo hình thức xét tuyển khối A, cho ngành học: Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật truyền thông.

Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội: tuyển 200 chỉ tiêu, đào tạo đại học hệ dân sự cho các ngành:

Quản lý văn hóa (tuyển sinh khối thi R), Báo chí (ngành báo in, thi khối C), Sáng tác văn học (viết văn, thi khối C), Nghệ thuật chuyên nghiệp (khối N).

Trường không tuyển những thí sinh bị dị dạng, nói ngọng, nói lắp, líu lưỡi. Đối với ngành Nghệ thuật chuyên nghiệp, tuyển thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc tương đương đúng với chuyên ngành đã dự thi (đã tốt nghiệp THPT)

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa: tuyển 605 chỉ tiêu, trong đó 450 CT đào tạo hệ dân sự.

Hệ ĐH tuyển 200 CT (khối thi A), hệ CĐ tuyển 200 CT (theo hình thức xét tuyển), cho các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật ô tô.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng: tuyển 250 chỉ tiêu hệ dân sự, xét tuyển cho các ngành:

Kế toán (khối thi A, D1; 70 CT), Tài chính – Ngân hàng (khối thi A, D1; 70 CT), Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (khối thi A, 40 CT), Công nghệ kỹ thuật cơ khí (khối thi A, 30 CT), Công nghệ kỹ thuật cơ khí (khối thi A, 40 CT).

CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KỲ TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2012

Theo QĐND