Tin vui cho cán bộ, giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

28/11/2019 06:13
Phan Tuyết
(GDVN) - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ hưởng các chế độ ưu đãi đặc biệt.

Nghị định 76/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ hưởng các chế độ sau:

Tin vui cho cán bộ, giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn ảnh 1
Thầy cô giáo vùng lũ gùi chữ đến trường (Ảnh:Vũ Ninh)

1. Phụ cấp thu hút
Mức hưởng bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn không quá 05 năm.
2. Phụ cấp công tác lâu năm
Mức hưởng hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn như sau:
- Mức 0,5 áp dụng khi từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;
- Mức 0,7 áp dụng khi từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;
- Mức 1,0 áp dụng khi từ đủ 15 năm trở lên.
3. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
Mức trợ cấp bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác, do cơ quan tiếp nhận chi trả ngay khi đến nhận công tác.
Trường hợp có gia đình đi theo đến nơi công tác thì được hưởng thêm:
- Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi;

Tin vui cho cán bộ, giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn ảnh 2
Cô giáo đi gần 120 km đường đất để gieo chữ cho học trò Xtiêng

- Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.
4. Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch
Mức trợ cấp được hưởng 01 tháng là: a x (c - d).
Mức trợ cấp được hưởng trong 01 năm là: a x (c - d) x b.
Trong đó:
- Định mức tiêu chuẩn: 6 mét khối/người/tháng (a);
- Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 1 năm (b);
- Chi phí mua và vận chuyển 01 mét khối nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của đối tượng được hưởng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (c);
- Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương là giá kinh doanh 01 mét khối nước sạch do cấp có thẩm quyền ở địa phương quy định (d).
Điều kiện để được hưởng trợ cấp này là công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, do điều kiện tự nhiên không có nước ngọt và sạch hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở lên trong năm.
5. Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu
Điều kiện hưởng:
Đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng đặc biệt khó khăn).
Mức trợ cấp:

01 năm công tác với vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 mức lương tháng hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng đặc biệt khó khăn).
6. Tiền tàu xe
Được thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình, ngoài tiền lương được hưởng theo quy định khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng.
7. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
- Hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập trong trường hợp được cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm.
- Hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc ít người bằng số tiền hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chính quy trong trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ được giao.
8. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Tin vui cho cán bộ, giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn ảnh 3
Cuộc đời cô Duyên và lá đơn lên rừng bị nhiều người ngăn cản

Mức hưởng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn.
Lưu ý, loại phụ cấp này áp dụng đối với:
- Công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước bao gồm: Trạm y tế cấp xã; Trạm y tế cơ quan, trường học; Phòng khám đa khoa khu vực; Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế, Bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên.
9. Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục
- Phụ cấp lưu động
Nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở.
- Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số
Nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm:
- Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;
- Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-76-2019-ND-CP-chinh-sach-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cong-tac-o-vung-kinh-te-dac-biet-kho-khan-330306.aspx?ui=09pjek5UYzBNdzTW&pi=09pBeE9TMHhNUzB5TnkweE1TMHhNdzTW&ci=157494248

Phan Tuyết