Tờ trình của Thủ tướng về miễn nhiệm ông Trương Quang Nghĩa và ông Phan Văn Sáu

24/10/2017 17:16
Trinh Phúc
(GDVN) - Trước đó, ngày 1/10/2017, Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo với cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 đề nghị phê chuẩn tại kỳ họp thứ 4.

Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ trình văn bản đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14.

Tờ trình của Thủ tướng về miễn nhiệm ông Trương Quang Nghĩa và ông Phan Văn Sáu ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu (ảnh chinhphu.vn).

Theo đó, văn bản này nêu: "Kính gửi các vị đại biểu Quốc hội, căn cứ Điều 98 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Căn cứ Điều 28, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

Ngày 1/10/2017, Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo với cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 đề nghị phê chuẩn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vân tải và miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 -2021.

1. Ông Trương Quang Nghĩa Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2016 – 2021, thôi chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

2. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 thôi nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ kính gửi Quốc hội xem xét, phê chuẩn.

Xin cảm ơn Quốc hội".

Tờ trình của Thủ tướng về miễn nhiệm ông Trương Quang Nghĩa và ông Phan Văn Sáu ảnh 2Miễn nhiệm ông Phan Văn Sáu không phải vì cán bộ này có sai lầm hoặc bị kỷ luật

Sau khi Thủ tướng trình Quốc hội, các đại biểu tiến hành thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Dự kiến, đầu giờ chiều ngày 25/10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với 2 cán bộ.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội; nhân sự được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Tiếp tục làm việc về công tác nhân sự, cuối giờ chiều 25/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ... sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sáng 26/10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều 26/10, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự 2 chức danh này.

Trinh Phúc