Thẩm phán … thiên tuế

Thẩm phán … thiên tuế
GDVN- Những thẩm phán công tâm, không quá quan tâm đến vị trí việc làm liệu có nên quá lo lắng về sự thất nghiệp nếu thực sự là người có năng lực?