Học hết lớp 9, em nào dám đi học nghề?

Học hết lớp 9, em nào dám đi học nghề?
(GDVN) - Làm thể nào nhiều em sau khi học xong lớp 9 có thể mạnh dạn, tự tin đi học nghề, làm thợ để đất nước này giảm dần tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”...