26 năm THP và 50 năm SAP

26 năm THP và 50 năm SAP
GDVN- Tân Hiệp Phát là Công ty đầu tiên trong ngành nước giải khát ở Việt Nam lựa chọn SAP làm nền tảng và mở rộng số hoá từ 2012.