Quan chức thật ra có mấy mặt?

Quan chức thật ra có mấy mặt?
(GDVN) - Những người không biết xấu hổ, tự huyễn hoặc mình, lừa dối tổ chức và nhân dân nhưng chưa đến mức phản bội, người đời gọi là “mặt mo” hay “mặt dày”.

“Máu bị nhiễm khuẩn thì phải thay”

“Máu bị nhiễm khuẩn thì phải thay”
(GDVN) -"Những vấn đề tiêu cực trọng quản lý nhà nước đều xuất phát từ công tác cán bộ. Cán bộ cũng như máu trong huyết quản, nếu nhiễm khuẩn thì phải thay".