Trạng chết, chúa cũng băng hà

Trạng chết, chúa cũng băng hà
(GDVN) - Trong vụ "khủng hoảng Nga - Thổ 17 giây", tích cách cá nhân của Putin và Erdogan với thái độ không thỏa hiệp càng như đổ thêm dầu vào lửa.

Ai sẽ bắt Trung Quốc hành động đúng luật?

Ai sẽ bắt Trung Quốc hành động đúng luật?
(GDVN) - Luật sư Hoàng Ngọc Giao có bài phân tích sâu về khía cạnh sức mạnh luật pháp quốc tế, nếu họ tiếp tục vi phạm ai là người bắt Trung Quốc phải chơi theo Luật.