Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2021

20/03/2021 06:05
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu với 3 nhóm ngành đào tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố chỉ tiêu, đối tượng, phạm vi và chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.

Trong đó, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu với 3 nhóm ngành đào tạo: nhóm ngành Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên; nhóm ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý; nhóm ngành Khoa học Giáo dục.

Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2021 ảnh 1

Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2021

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình Trung học phổ thông của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ Trung học phổ thông của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp Trung học phổ thông).

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

- Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng kí xét tuyển hoặc dự thi vào các trường/khoa có quy định sơ tuyển.

2. Phạm vi tuyển sinh: Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh trên cả nước và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển Đợt 1:

(1) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đặc thù, Hướng dẫn tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội;

(2) Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của Nhà trường;

(3) Xét tuyển theo các phương thức khác:

- Xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2021 và các chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT, IELTS và chứng chỉ quốc tế tương đương – có trong danh mục quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Xét hồ sơ năng lực (kết quả học tập bậc Trung học phổ thông, phỏng vấn, điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 hoặc thí sinh có bằng tú tài quốc tế) đối với một số đơn vị đào tạo có hợp tác quốc tế và chương trình dạy bằng tiếng Anh;

- Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo quy định của

Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ-Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 18/12/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội; Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3.2. Xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)

Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đào tạo (nếu có).

Đối với các chương trình đào tạo Tài năng, Chuẩn quốc tế, Chất lượng cao: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 hoặc từ các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng ngành/chương trình đào tạo (sẽ được công bố chi tiết trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của đơn vị).

Sau khi trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo, thí sinh có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo Tài năng, Chuẩn quốc tế, Chất lượng cao phải đạt điểm trúng tuyển vào ngành/chương trình đào tạo tương ứng kể trên theo tổ hợp xét tuyển tương ứng.

Điểm đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo này do các Hội đồng tuyển sinh quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào ngành/chương trình đào tạo chuẩn tương ứng.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh theo đơn vị đào tạo

Theo đó, Trường Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 1000 chỉ tiêu với 3 nhóm ngành đào tạo: nhóm ngành Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên; nhóm ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý; nhóm ngành Khoa học Giáo dục.

Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2021 ảnh 2
Thanh Thủy