Dấu ấn chuyển đổi số của EVNNPT

Dấu ấn chuyển đổi số của EVNNPT
GDVN- EVNNPT đẩy mạnh công tác xây dựng nhân lực chuyển đổi số thông qua đào tạo, huấn luyện về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người lao động.