Những lưu ý khi thi tốt nghiệp THPT 2012

Những lưu ý khi thi tốt nghiệp THPT 2012
Trong tất cả các môn thi TS phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng coi thi và hướng dẫn của giám thị.