COC và câu chuyện kẻ thắng, người thua

COC và câu chuyện kẻ thắng, người thua
(GDVN) - COC khó có thể sớm được thông qua, trừ phi Trung Quốc thay đổi yêu sách phi lý của họ hoặc các bên đồng lòng bàn đến phương án tạm thời gạt vấn đề chủ quyền...

COC là Bộ Luật Biển khu vực?

COC là Bộ Luật Biển khu vực?
(GDVN) - “Đạt được bản thảo đầu tiên của Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông” do Trung Quốc chủ động đưa ra là cố ý thổi phồng, nhằm mục đích mê hoặc dư luận.

Trung Quốc lại đòi bảo kê Biển Đông

Trung Quốc lại đòi bảo kê Biển Đông
(GDVN) - Với tư duy đòi "bảo kê" Biển Đông như những gì ông Ngoại trưởng Nghị mới tuyên bố, thì cho dù có COC đi nữa cũng không có ý nghĩa nhiều trong thực tế.