ChatGPT thay thế hay thay đổi giáo viên?

ChatGPT thay thế hay thay đổi giáo viên?
GDVN- Thầy cô hãy tự hào vì công nghệ không thể thay thế mình trong việc định hướng, truyền cảm hứng và hình thành các năng lực cho học sinh.