"Không ngờ văn hóa ứng xử Hà Nội xuống cấp trầm trọng như thế"

"Không ngờ văn hóa ứng xử Hà Nội xuống cấp trầm trọng như thế"
(GDVN) - Liên quan đến câu chuyện về văn hóa ứng xử của người Hà Nội hiện nay, PGS.TS Phạm Quốc Sử cho rằng: “Chính thời điểm này là lúc người ta chợt giật mình, nhận thấy mình đã khác quá, và thấy cần thiết phải tìm lại chính mình, tìm lại một thời thanh lịch, nhã nhặn và nghĩa cử”. Và ông còn nhấn mạnh: "Đừng để văn hóa ứng xử của người Hà Nội như diều mất dây"