Tư vấn du học sẽ phải có chứng chỉ nghiệp vụ

10/11/2021 09:21
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.

Theo dự thảo, chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học là căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định.

Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo người học: Nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp; các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động tư vấn du học; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; quy định về xuất nhập cảnh; trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Đồng thời vận dụng kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và các nước trên thế giới; nghiệp vụ tư vấn du học; những kiến thức cơ bản về văn hóa, phong tục tập quán của nước đến và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học; có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, có trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học.

Khối lượng chương trình đào tạo có tổng số: 10 tín chỉ, tổng số tiết dậy trên lớp là 230 tiết, trong đó có 70 tiết lý thuyết, 160 tiết thảo luận, thực hành (1 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết, 1 tiết lý thuyết tương đương 2 tiết thảo luận thực hành, mỗi tiết học là 45 phút).

Đây là yêu cầu chương trình tối thiểu, các cơ sở đào tạo căn cứ nhu cầu thực tế có thể bổ sung thêm các nội dung cho phù hợp.

Cấu trúc chương trình cụ thể như sau:

STT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Số tiết dạy trên lớp

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1

Tổng quan chính sách và pháp luật hợp tác quốc tế về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

2

15

30

2

Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

1

10

10

3

Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp một số quốc gia trên thế giới

1

10

10

4

Nghiệp vụ tư vấn du học

3

20

50

5

Phát triển giáo dục quốc tế, tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế để phục vụ cho hoạt động tư vấn du học

1

5

20

6

Thị trường tư vấn du học

1

10

10

7

Thực hành rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ tư vấn du học

1


30

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Thanh Thủy