Cuộc cách mạng ý Đảng hợp lòng dân

Cuộc cách mạng ý Đảng hợp lòng dân
(GDVN) - Thắng lợi của công cuộc đấu tranh giành độc lập, đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám, là một trong những thắng lợi to lớn và vang dội nhất trong lịch sử nước nhà.

Video: Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập

Video: Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập
(GDVN) - "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Chùm ảnh: Hà Nội rợp bóng cờ hoa mừng Tết Độc lập 2/9

Chùm ảnh: Hà Nội rợp bóng cờ hoa mừng Tết Độc lập 2/9

(GDVN) - Cách đây 67 năm về trước, Cách mạng tháng Tám bùng nổ và thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đọc bản tuyên ngôn độc lập, công bố với toàn thế giới rằng: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy." 
Kỷ niệm 67 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam, khắp các góc phố, con đường rợp bóng cờ hoa, nhà nhà trang trọng treo cờ tổ quốc.