Phó Chủ tịch QH nói về trách nhiệm của Đảng trước nhân dân

Phó Chủ tịch QH nói về trách nhiệm của Đảng trước nhân dân
(GDVN)  - "Đảng phải phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nếu quyết định không đúng, ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia, dân tộc thì Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đây là điểm mới của bản Hiến pháp lần này", PCT Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định.

QH thông qua Hiến pháp sửa đổi: "Thời khắc lịch sử quan trọng đã đến"

QH thông qua Hiến pháp sửa đổi: "Thời khắc lịch sử quan trọng đã đến"
(GDVN) - Sáng nay, với 97,99% đại biểu tán thành, toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là sự kiện có tính chất lịch sử của thời kỳ mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển, thời khắc lịch sử quan trọng đã đến...

PCT Quốc hội nói gì về ý kiến đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự?

PCT Quốc hội nói gì về ý kiến đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự?
(GDVN) - PCT Quốc hội Uông Chu Lưu: "Sau này khi sửa đổi bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành luật đó, thì mình mới tính đến có trường hợp có thể thay thế NVQS bằng các nghĩa vụ khác không, chứ bây giờ trong Hiến pháp thì không nên".

Chủ tịch Quốc hội: “Cái gì dân không cần thì đừng có làm”

Chủ tịch Quốc hội: “Cái gì dân không cần thì đừng có làm”
(GDVN) - “Một người dân hiện nay có bao nhiêu giấy, sau khi làm rồi còn bao nhiêu giấy tờ nữa? Trước thủ tục hành chính đi mấy cửa, bây giờ số cửa đi có nhiều hơn không? Đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ tính khả thi, dự thảo ra đời sẽ thay thế được bao nhiêu loại giấy tờ? Cái gì dân không cần thì đừng có làm”, CT Quốc hội nói về dự án Luật Hộ tịch.

Bộ trưởng Đinh La Thăng:Bỏ mặc người gặp nạn không cứu sẽ bị xử lý

Bộ trưởng Đinh La Thăng:Bỏ mặc người gặp nạn không cứu sẽ bị xử lý
(GDVN) - Sau khi Bộ trưởng Đinh La Thăng trình bày Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, hai Phó Chủ tịch Quốc hội là ông Huỳnh Ngọc Sơn và ông Uông Chu Lưu đã đặt vấn đề: Cần phải có quy định cụ thể hơn về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật với những trường hợp gặp tai nạn nhưng không ứng cứu.

Phát triển giáo dục: Đề nghị làm rõ thế nào là “quốc sách hàng đầu"

Phát triển giáo dục: Đề nghị làm rõ thế nào là “quốc sách hàng đầu"
(GDVN) - "Hiến pháp phải viết cô đọng, nhưng khẩu hiệu ‘Quốc sách hàng đầu’ ta đã nói nhiều, còn khi làm thì mỗi người giải thích một kiểu, sẽ không đánh giá được nơi nào làm tốt và chưa tốt. Do đó, chúng tôi đề nghị ban soạn thảo nên làm rõ thế nào là quốc sách hàng đầu?", ĐB Nguyễn Tùng Lâm - PCT Liên Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội.

PCT Quốc hội Uông Chu Lưu: "Tư hữu hóa đất đai sẽ rất phức tạp"

PCT Quốc hội Uông Chu Lưu: "Tư hữu hóa đất đai sẽ rất phức tạp"
(GDVN) - "Việt Nam đã trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, phải kiên trì giành từng tấc đất mới có được ngày hôm nay. Chế độ đất đai của ta qua nhiều thời kỳ khác nhau nên có thể nói tư hữu hóa đất đai hoặc nhiều hình thức sở hữu đất đai sẽ nảy sinh những phức tạp về chính trị, xã hội".

Diễn biến vụ việc bài viết "tứ đại ngu" của ĐBQH Hoàng Hữu Phước

Diễn biến vụ việc bài viết "tứ đại ngu" của ĐBQH Hoàng Hữu Phước
(GDVN) - Trong những ngày Tết Quý Tỵ 2013, bài viết “Dương Trung Quốc – Bốn điều sai năm cũ (Tứ đại ngu)” kí tên Hoàng Hữu Phước đã gây sự chú ý của dư luận. Lúc đó, với bản thân ông Dương Trung Quốc, “nhân vật” trong bài viết “không bình luận làm gì” nhưng giữa những ngày Tết vui như thế vẫn khiến ông mất vui đi một tí.