Vuốt ve vùng cấm và ý kiến dân biểu

Vuốt ve vùng cấm và ý kiến dân biểu
(GDVN) - "Bất cứ cuộc thanh tra nào, bất cứ vụ giải quyết án nào cũng đều có “chạy”. Chạy trực tiếp, chạy gián tiếp, chạy nhiều, chạy ít tùy mỗi việc..."