VAMC mua nợ xấu rồi bán cho ai?

VAMC mua nợ xấu rồi bán cho ai?
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng VAMC có thể mua nợ, nhưng chuyện “hậu mua nợ” mới là quan trọng, bởi mua rồi, thì bán cho ai? Nếu là bất động sản, thì trong bối cảnh hiện nay, việc bán tài sản không dễ.

Phó thống đốc chính thức ngồi "ghế nóng" VAMC

Phó thống đốc chính thức ngồi "ghế nóng" VAMC
Ngày 16/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ban hành Quyết định số 1567/QĐ-NHNN về việc giao kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho ông Đặng Thanh Bình, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.