Biển đẹp hơn hay Dương Yến Ngọc đẹp hơn?

21/09/2011 07:00 Ảnh: Nhân vật cung cấp
(GDVN) - Câu trả lời có lẽ dành cho độc giả thưởng thức bộ ảnh mới của Dương Yến Ngọc...
Ảnh: Nhân vật cung cấp