Bộ trưởng Thiện: "Năng lực cán bộ tốt thì đã không xảy ra những chuyện như vậy"

14/06/2017 06:39 Diệu Linh
(GDVN) - Ngay sau lời cảm ơn tới Quốc hội, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã chủ động nhận trách nhiệm về vụ việc cấp phép phổ biến bài hát.

Ngay sau lời cảm ơn tới Quốc hội, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã chủ động nhận trách nhiệm về vụ việc cấp phép phổ biến bài hát.

Ông Thiện nói: “Những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại Cục Nghệ thuật biểu diễn và Tổng cục Du lịch, cho dù với bất cứ nguyên nhân và lý do gì cũng thực sự đáng tiếc.

Đây là bài học sâu sắc đối với công tác quản lý nhà nước của ngành, là Bộ trưởng tôi xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu đối với những sự việc vừa qua.

Chúng tôi đã và đang tập trung quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đổi mới tư duy và phương pháp quản lý, kiện toàn công tác cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ và phương pháp điều hành của công chức thực thi công vụ để công tác quản lý nhà nước của ngành ngày càng hiệu quả hơn”.

Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã chủ động nhận trách nhiệm về vụ việc cấp phép phổ biến bài hát ngay khi chưa có câu hỏi chất vấn. ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến vấn đề này, Đại biểu Cao Thị Xuân (đoàn Thanh Hóa) đặt câu hỏi: Đọc Báo cáo số 119 ngày 8/6/2017 của bộ, tôi nhận thấy Bộ trưởng đã thẳng thắn chỉ ra 3 hạn chế cơ bản của lĩnh vực quản lý hoạt động văn hóa đều xoay quanh năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đó là tư duy quản lý lạc hậu, nặng về cấp phép xin - cho, không kịp thời nắm bắt các văn bản của pháp luật.

Tuy nhiên 7 giải pháp để chấn chỉnh lĩnh vực này không có giải pháp nào liên quan trực tiếp thanh lọc, xử lý những bất cập của yếu tố con người. Xin Bộ trưởng cho biết Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này trong nhiệm kỳ của mình?

"Tôi đau xót vì chuyện ở Cục Nghệ thuật biểu diễn"

Đại biểu Phạm Tất Thắng (đoàn Vĩnh Long) đặt vấn đề: Trong Báo cáo số 119 ngày 8/6/2017 của Bộ, tại phần quản lý cấp phép các hoạt động văn hóa nghệ thuật, khi đọc đại biểu Quốc hội có cảm giác công tác quản lý của Bộ là xin phép - cấp phép.

Quản lý cấp phép hoạt động nghệ thuật biểu diễn 7 nội dung cấp phép, quản lý cấp phép hoạt động điện ảnh 9 nội dung và các nội dung khác thì đều có rất nhiều nội dung liên quan đến cấp phép.

Phải chăng vì thiên về hoạt động xin phép cấp phép như vậy nên cơ quan quản lý của bộ đã làm những việc không cần làm, như vừa rồi Bộ trưởng cũng đã nêu là quyết định phổ biến hơn 300 bài hát cách mạng trong đó có cả Quốc ca.

Từ vụ việc đó xin Bộ trưởng đánh giá trong việc quản lý cấp phép các hoạt động văn hóa nghệ thuật thì có những bất cập gì? Trách nhiệm của Bộ đến đâu? Giải pháp để khắc phục trong thời gian tới?

Giải đáp những băn khoăn của Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thẳng thắn cho biết: “Thực sự mà nói những sự việc xảy ra vừa rồi trước hết là do năng lực cán bộ và cũng khẳng định nếu như năng lực cán bộ tốt thì đã không xảy ra những chuyện như vậy trong quản lý.

Liên quan đến vấn đề cập nhật 324 bài hát lên website có những cái sai không đáng có. Sai về nghiệp vụ! Người ta không yêu cầu cập nhật bài hát đó thì mình lại cập nhật, cập nhật lại vào sai mục, cập nhật vào mục cấp phép, tức là sai những nghiệp vụ rất sơ đẳng của quản lý nhà nước. Những sự việc xảy ra liên quan đến Tổng cục Du lịch...

Những vấn đề khác thì chúng tôi cũng đã nhận trách nhiệm và chúng tôi đã đề ra các giải pháp.

Hiện nay, chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xác định làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân tại đâu và trên cơ sở đó thì sẽ có các giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nâng cao đạo đức nghiệp vụ, cần phải thuyên chuyển. Những giải pháp này hiện nay chúng tôi đang làm”.

Tiếp tục yêu cầu làm rõ hơn nội dung này, Đại biểu Bùi Văn Phương (đoàn Ninh Bình) tiếp tục lật lại sự việc: Bộ trưởng vừa có trả lời là cấp phép biểu diễn là cục nghệ thuật biểu diễn không có bất kỳ văn bản hành chính nào thể hiện là cấp phép cho 324 bài hát trong đó có bài Quốc ca và đây chỉ là cập nhật danh sách các bài hát lên website và thể hiện tinh thần đơn giản một bước về thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nói sai ở đây là cấp 324 bài hát này nằm trong danh mục các bài hát mới được cấp phép. Do đó, bị dư luận hiểu nhầm là cấp phép 324 bài hát trong đó có bài Quốc ca.

Từ đó, ông Phương đặt lại vấn đề: Giả sử đây là cấp phép thật thì có sai không và nếu sai thì chúng ta hiểu Nghị định 15 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 79 là như thế nào?

Ông Phương cũng nêu ra 2 điều nghị định sửa đổi: "Ba, tổ chức, cá nhân muốn phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư nước ngoài nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục nghệ thuật biểu diễn. Hồ sơ gồm....;

Bốn, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục biểu diễn nghệ thuật tổ chức thẩm định và quyết định cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do".

Vậy, nếu cấp phép là sai thì nghị định này, như tôi vừa đọc chúng ta sẽ hiểu và thực hiện nó như thế nào?

Sau câu hỏi này của Đại biểu Bùi Văn Phương, do cần dành thời gian cho nhiều nội dung khác, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Đối với câu hỏi của đại biểu Bùi Văn Phương, tôi cũng có văn bản trả lời cho đại biểu bằng văn bản có ba câu hỏi đó. Chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể hơn”.

Diệu Linh