Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 55 đơn vị sự nghiệp công lập

17/05/2018 06:00 Đỗ Thơm
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 527/QĐ-TTg ban hành danh sách 55 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Danh sách cụ thể: Viện Phim Việt Nam; Viện Bảo tồn di tích; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Âm nhạc Huế; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sân khấu -  Điện ảnh Hà Nội.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bào tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trung tâm chiếu phim quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Ảnh: VTV

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam; Nhà hát Cải lương Việt Nam; Nhà hát Chèo Việt Nam; Nhà hát Tuồng Việt Nam; Nhà hát Múa rối Việt Nam; Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam; Nhà hát Kịch Việt Nam; Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam.

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc; Nhà hát Tuổi trẻ; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Nhà hát Lớn Hà Nội; Trường quay Cổ Loa; Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh; Trung tâm Chiếu phim quốc gia; Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam; Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai; Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; Trường Cao đẳng Du lịch Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang; Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu; Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt; Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ; Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Đỗ Thơm