Cận cảnh đoàn xe rước dâu Tăng Thanh Hà

11/11/2012 08:30 Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Khoảng hơn 8h, đoàn xe rước dâu đã xuất phát từ nhà Louis. Và, xe rước dâu chính là chiếc Audi trắng mà Tăng Thanh Hà thường hay sử dụng. Phóng viên cũng rất khó tiếp cận gần đoàn xe mà phải chụp từ xa.
Lê Ngọc Dương Cầm