'Cặp đôi hoàn hảo' triệu người mê phim kiếm hiệp Kim Dung (P1)

24/04/2012 15:06 Long Hy
(GDVN) - Kim Dung vốn nổi danh là ông hoàng truyện tiểu thuyết võ hiệp, ngoài các anh hùng hảo hán, ông còn tạo nên những cặp đôi “trời sinh một cặp” khiến người yêu tiểu thuyết cũng như những phiên bản phim của Kim Dung đều không thể nào quên.
Quách Tĩnh (Bạch Bưu) – Hoàng Dung ( Mễ Tuyết), phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu do TVB sản xuất năm 1976.
Quách Tĩnh (Hoàng Nhật Hoa) – Hoàng Dung ( Ông Mỹ Linh), phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu do TVB sản xuất năm 1983.
Quách Tĩnh (Hoàng Văn Hào) – Hoàng Dung ( Trần Ngọc Liên), phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu do Đài Loan sản xuất năm 1998.
Quách Tĩnh (Nguyên Trước) – Hoàng Dung ( Chu Ân), phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu do TVB sản xuất năm 1994.
Quách Tĩnh (Lý Á Bằng) – Hoàng Dung ( Châu Tấn), phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu do CTV sản xuất năm 2003.
Quách Tĩnh (Hồ Ca) – Hoàng Dung ( Lâm Y Thần), phiên bản Anh Hùng Xạ Điêu, sản xuất năm 2008.
Dương Khang (Miêu Kiều Vỹ) – Mục Niệm Từ (Dương Phán Phán) trong Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản 1983 do TVB sản xuất.
Dương Khang (Phan Hoành Bân) – Mục Niệm Từ (Khâu Thục Trinh) trong Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản 1988 do Đài Loan sản xuất.
Dương Khang (Châu Kiệt) – Mục Niệm Từ (DTưởng Cần Cần) trong Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản 2003.
Dương Qúa (La Lạc Lâm) – Tiểu Long Nữ (Lý Thông Minh) phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp do TVB sản xuất năm 1976.
Dương Qúa (Lưu Đức Hoa) – Tiểu Long Nữ (Trần Ngọc Liên) phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp do TVB sản xuất năm 1984.
Dương Qúa (Mạnh Phi) – Tiểu Long Nữ (Phan N ghinh Tử) phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp do Đài Loan sản xuất năm 1985.
Dương Qúa (Cổ Thiên Lạc) – Tiểu Long Nữ (Lý Nhược Đồng) phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp do TVB sản xuất năm 1996.
Dương Qúa (Nhậm Hiền Tề) – Tiểu Long Nữ (Ngô Thanh Liên) phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp do Đài Loan sản xuất năm 1998.
Dương Qúa (Lý Minh Thuận) – Tiểu Long Nữ (Phạm Văn Phương) phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp do Singapore sản xuất năm 1998.
Dương Qúa (Huỳnh Hiểu Minh) – Tiểu Long Nữ (Lưu Diệc Phi) phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp do CTV sản xuất năm 2005.
Long Hy