'Cặp đôi hoàn hảo' triệu người mê phim kiếm hiệp Kim Dung (P3)

27/04/2012 06:30 Long Hy
(GDVN) - Kim Dung vốn nổi danh là ông hoàng truyện tiểu thuyết võ hiệp, ngoài các anh hùng hảo hán, ông còn tạo nên những cặp đôi “trời sinh một cặp” khiến người yêu tiểu thuyết cũng như những phiên bản phim của Kim Dung đều không thể nào quên.
Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên của Dương Trấn Nghiệp và Trần Ngọc Liên, TVB sản xuất 1982.
Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên của Trần Hạo Dân và Lý Nhược Đồng, TVB sản xuất 1997.
Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên của Trần Hạo Dân và Lý Nhược Đồng, TVB sản xuất 1997.
Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi, CCTV xuất 2003.
Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi, CCTV xuất 2003.
Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng do Trịnh Thiếu Thu và Vượng Minh Thuyên thể hiện trong phim Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, phiên bản 1979 do TVB sản xuất.
Trần Gia Lạc và Hương Hương công chúa do Trịnh Thiếu Thu và Dư An An thể hiện trong phim Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, phiên bản 1979 do TVB sản xuất.
Trần Gia Lạc và Hương Hương công chúa do Trịnh Thiếu Thu và Dư An An thể hiện trong phim Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, phiên bản 1979 do TVB sản xuất.
Trần Gia Lạc và Hương Hương công chúa do Bành Văn Kiên và Lương Bội Linh thể hiện trong phim Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, phiên bản 1987 do TVB sản xuất.
Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng do Hà Gia Kính và Lưu Tuyết Hoa thể hiện trong phim Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, phiên bản 1991 do Đài Loan sản xuất.
Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng do Hà Gia Kính và Lưu Tuyết Hoa thể hiện trong phim Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, phiên bản 1991 do Đài Loan sản xuất.
Trần Gia Lạc và Hương Hương công chúa do Hà Gia Kính và Phó Quyên thể hiện trong phim Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, phiên bản 1991 do Đài Loan sản xuất.
Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng do Triệu Văn Trác và Quan Vịnh Hà thể hiện trong phim Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, phiên bản 2002 do Đài Loan sản xuất.
Trần Gia Lạc và Hương Hương công chúa do Triệu Văn Trác và Nhan Dĩnh Tư thể hiện trong phim Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, phiên bản 2002 do Đài Loan sản xuất.
Càn Long và Ngọc Ý do Nhiệm Đạt Hoa và Thích Mỹ Trân trong Thư Kiếm Ân Cừu Lạc, TVB sản xuất 1987.
Long Hy