Chung Thục Quyên lạnh lùng trong khói sương huyền ảo

13/09/2011 13:00 Ảnh: Dũng Lê
(GDVN) - Dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Dũng Lê, người mẫu Chung Thục Quyên lạnh lùng khoe sắc trong khói sương huyền ảo.
Ảnh: Dũng Lê