Đề nghị Bộ trưởng xem xét trách nhiệm Cục NTBD vụ cấm diễn Diễm Hương

25/04/2014 15:28 Ngọc Quang
(GDVN) - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã gửi thông báo đề nghị Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chỉ đạo hủy văn bản số 131 của Cục NTBD đối với Hoa hậu Diễm Hương.

Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đăng tải, ngày 7/3/2014, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) ban hành Công văn số 131/NTBD-PQL gửi sở văn hóa các tỉnh đề nghị “tạm dừng cho phép” Hoa hậu Diễm Hương tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu.

Ngày 31/3, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Cục KTVBQPPL) - Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra đối với văn bản nói trên và tổ chức cuộc họp để trao đổi, thảo luận về nội dung sai trái của Công văn số 131 nhằm giúp Cục NTBD nhận thấy những nội dung sai trái, tự thu hồi, hủy bỏ Công văn số 131 nêu trên. Cuộc họp này có sự tham gia của ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục NTBD.

Ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục KTVBQPPL kết luận: Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL thì Công văn số 131 có chứa một số nội dung mang tính QPPL như: Đề nghị các Sở VHTT&DL của 63 tỉnh, thành phố (trong phạm vi toàn quốc): Tạm dừng cho phép bà Lưu Thị Diễm Hương tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; Có văn bản thông báo đến các Công ty hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi Hoa hậu, người mẫu; các chủ địa điểm… không được tổ chức cho bà Lưu Thị Diễm Hương tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu”.

Nhận được nội dung yêu cầu này của cơ quan quản lý NN ở TW (Cục NTBD), đương nhiên các Sở VHTT&DL và các công ty tổ chức HĐBD phải thực hiện việc “tạm dừng”; “không được tổ chức", buộc phải loại công dân Lưu Thị Diễm Hương khỏi danh sách tham gia. Việc này được áp dụng nhiều lần đối với các sự kiện văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc.

Ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục KTVBQPPL đã chính thức có thông báo đề nghị Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chỉ đạo cục NTBD rút công văn số 131 trước đó gửi Sở văn hóa các tỉnh đề nghị “tạm dừng cho phép” Hoa hậu Diễm Hương biểu diễn. Ảnh: Ngọc Quang.

Trước đó, trả lời báo chí tại Bộ Tư pháp, Cục trưởng Lê Hồng Sơn khẳng định: “Đây không phải chỉ là một sự trao đổi thông tin nghiệp vụ hay chỉ là văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn về công tác quản lý nhà nước đơn thuần. Hơn nữa, nội dung mang tính QPPL nêu trên lại đưa ra bằng công văn hành chính của một đơn vị thuộc Bộ, không xác định rõ thời hạn việc “tạm dừng”, “không được tổ chức” được chấm dứt khi nào.

Công văn số 131 chứa nội dung mang tính QPPL, đã vi phạm Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ; vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân được quy định tại Hiến pháp năm 2013; Việc ban hành văn bản bằng hình thức công văn với nội dung nêu trên là trái với thẩm quyền của Cục NTBD.

 Năm 2007, Cục NTBD đã ban hành Công văn số 283 có nội dung cấm học sinh, sinh viên các trường VH-NT biểu diễn, tham gia biểu diễn tại các quán bar, vũ trường, quán Karaoke… xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên các trường VH-NT buộc Cục KTVBQPPL phải yêu cầu hủy bỏ.

Khi các Sở VHTT&DL và các công ty tổ chức HĐBD thực hiện yêu cầu này, công dân Lưu Thị Diễm Hương sẽ bị bao vây, cấm vận, không còn đường để hành nghề, không có cơ hội để tham gia các hoạt động VHNT trên phạm vi toàn quốc, buộc phải chấm dứt các hợp đồng, vai diễn đã ký kết, đang thực hiện.

Hành vi sai trái của công dân Lưu Thị Diễm Hương là đã có chồng nhưng không khai báo để đủ điều kiện tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2012 cần phải được xem xét, xử lý, nhưng phải đúng thẩm quyền của cơ quan, đơn vị được giao xử lý, đúng thủ tục, trình tự, không thể tùy tiện và lạm quyền khi ban hành văn bản đưa ra yêu cầu hạn chế làm ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của công dân”.

Cục trưởng Sơn cũng khẳng định: “Việc này vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đặc biệt vi phạm các quy định của Hiến pháp 2013 vừa mới được Nhà nước ta ban hành. Cục KTVBQPPL đã đề nghị Cục NTBD thu hồi, hủy bỏ Công văn số 131 và xem xét việc khắc phục hậu quả mà công văn này đã gây ra. Việc thu hồi, hủy bỏ cần được tiến hành khẩn trương, trong thời hạn 3 ngày để hạn chế hậu quả lớn hơn có thể xảy ra. Nếu việc thu hồi, hủy bỏ Công văn số 131 được tiến hành kịp thời thì Cục KTVB sẽ không ban hành Công văn thông báo nữa”, ông Sơn cho hay.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) lại cho rằng: “Cục NTBD không có văn bản cấm, nên không có chuyện rút”; thậm chí có ý kiến từ Cục NTDB “chê trách” Cục NTDB đã để báo chí tham dự buổi họp giữa hai đơn vị.

Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục NTBD cho rằng, Cục NTBD không cấm Diễm Hương nên không thu hồi công văn.

Trước tình hình này, Cục trưởng Cục KTVB - Bộ Tư pháp đã gửi thông báo đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh: Chỉ đạo, tổ chức việc tự kiểm tra, hủy bỏ Công văn số 131 theo thẩm quyền, trách nhiệm được quy định tại Nghị định số 40/2010/ND-CP; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện Công văn số 131 gây ra đối với xã hội cũng như đối với công dân Lưu Thị Diễm Hương; Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ trái pháp luật và hậu quả mà Công văn số 131 đã gây ra và trên cơ sở tính chất, mức độ lỗi của các công chức đã tham mưu, ban hành văn bản, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu Cục NTBD trong việc ban hành Công văn số 131 theo quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và của pháp luật về cán bộ, công chức.

Ngọc Quang