Hoàng My: Rồng rắn lên mây...

06/09/2011 12:43 Hoàng Lâm
(GDVN) - Sau khi được học nhảy vũ điệu Samba đặc trưng của Brazil, Hoàng My và 88 người đẹp vừa có buổi thể hiện khả năng nhảy của mình tại Vila Maria.
Hoàng My luôn cười tươi giữa rừng người đẹp

Tranh thủ tạo dáng
Hoàng My cùng các người đẹp "rồng rắn lên mây"
Hoàng Lâm