Huỳnh Hiểu Minh tiên phong dự án thư viện ngôi sao

29/06/2011 22:41
(GDVN) – Dự án “thư viện ngôi sao” đang được triển khai tại nhiều vùng miền xa xôi ở Trung Quốc đã thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng

(GDVN) - Dự án “thư viện ngôi sao” đang được triển khai tại nhiều vùng miền xa xôi ở Trung Quốc đã thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương, Na Anh.

Theo người quản lý “thư viện ngôi sao”, hoạt động này bắt nguồn từ ý tưởng của Huỳnh Hiểu Minh, Na Anh, Chung Hán Lương, các ngôi sao đã rất tích cực tham gia ủng hộ và kêu gọi cộng đồng đứng ra giúp đỡ đem đến hy vọng đọc sách cho trẻ em nghèo.

Huỳnh Hiểu Minh
Huỳnh Hiểu Minh có tầm ảnh hưởng lớn nhất với sự ra đời của "thư viện ngôi sao"

Được thành lập vào tháng 10/2010, "thư viện ngôi sao" là ngôi nhà chung để tất cả mọi người đến đọc sách. Huỳnh Hiểu Minh chính là ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ra đời của thư viện ngôi sao.  

Mô hình
Mô hình "thư viện ngôi sao" tại Quý Châu

Được biết, số lượng sách trong "thư viện ngôi sao" chủ yếu do các ngôi sao điện ảnh, và những nhân vật của công chúng, những người hảo tâm đứng lên quyên góp, hỗ trợ, lưu hành theo phương thức người này truyền tai người kia, vì thế có khả năng lây lan rất rộng rãi, thu hút rất nhiều người đến đọc.

"Thư viện ngôi sao" từ khi thành lập đã triển khai ở rất nhiều vùng nông thôn như vùng núi Vân Nam Địch Khánh, vùng Quý Dương, Quý Châu, Nghi Tân, Tứ Xuyên… nhiều trường tiểu học hy vọng cũng áp dụng mô hình này. Các ngôi sao cũng hy vọng rằng, thông qua hoạt động của họ, có thể phát triển “thư viện ngôi sao” thành công trình hy vọng thư viện ngôi sao toàn Trung Quốc.

H.H