Lâm Na Anh kiều diễm với áo dài Nam Bộ đầu thế kỷ 20

26/08/2011 14:01
(GDVN) - Cô gái Hà Nội hóa thân làm người đẹp áo dài giữa miệt vườn Nam Bộ đầu thế kỷ 20. Thiết kế Việt Hùng, ảnh DL Duy.