Lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 9

28/09/2018 06:00 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 9 (Hội đồng).

Theo quyết định, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Tiến sĩ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Ông Bùi Trường Giang - Tiến sĩ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Lương Hồng Quang - Tiến sĩ Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Khắc Khanh - Thiếu tướng, Tiến sĩ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Ảnh minh họa: VOV)

Ông Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Đặng Xuân Hải - Nghệ sĩ Nhân dân, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; bà Chu Thúy Quỳnh - Nghệ sĩ Nhân dân, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

Ông Đỗ Hồng Quân - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Lê Tiến Thọ - Nghệ sĩ Nhân dân, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh (Thanh Hoa) - Nghệ sĩ Nhân dân, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền của các nghệ sĩ biểu diễn Âm nhạc Việt Nam; ông Ngô Văn Thành - Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân, Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (Thu Hiền) - Nghệ sĩ Nhân dân, nguyên Trưởng Đoàn Ca nhạc, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Lý Thái Dũng - Nghệ sĩ Nhân dân, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Hà Thế Dũng - Nghệ sĩ Nhân dân, Chủ tịch Hội Múa Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Anh Phương - Nghệ sĩ Nhân dân, nguyên Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Trịnh Lê Văn - Nghệ sĩ Nhân dân, Trưởng Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam; bà Bùi Thanh Trầm - Nghệ sĩ Nhân dân, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội.

Ông Trần Ngọc Giàu - Nghệ sĩ Nhân dân, Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 9.

Hội đồng hoạt động theo các nguyên tắc: Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền.

Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số các thành viên Hội đồng.

Căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng nghệ sĩ được đề nghị, lập Danh sách các nghệ sĩ được đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” theo từng lĩnh vực.

Đồng thời, thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” và tham khảo, tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước.

Cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” không tham gia Hội đồng.

Thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Quy chế làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập.

Nhật Minh