Lập Hội đồng xét tặng Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

29/09/2018 07:15 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 do ông Nguyễn Ngọc Thiện - Tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Đặng Thị Bích Liên - Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Bùi Trường Giang - Tiến sĩ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lương Hồng Quang - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước.

Ảnh minh họa: Báo Lao Động

Ông Phan Anh Tuấn - Đại tá. Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; ông Nguyễn Thế Hùng - Tiến sĩ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lưu Trần Tiêu - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; ông Trần Hữu Sơn - Tiến sĩ Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Ông Bùi Hoài Sơn - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Chí Bền - Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia Việt Nam.

Ông Lê Hồng Lý - Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội; ông Vũ Nhật Thăng - Phó Giáo sư, Tiên sĩ, Nhà nghiên cứu Âm nhạc.

Ông Phan Thanh Hải - Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; bà Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Đại học Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Văn Đạo - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - nguyên Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; ông Võ Quang Trọng - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; ông Đinh Văn Hạnh - Tiến sĩ, Phân viện Trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc: Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền.

Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng.

Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị, lập Danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xét tặng của Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Quy chế làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập.

Nhật Minh