Loạt mỹ nhân trong ‘Tứ đại danh tác’ nổi tiếng Trung Quốc (P3)

14/10/2012 07:38 Long Hy
(GDVN) - 'Tứ đại danh tác' của Trung Quốc như 'Hồng Lâu Mộng', 'Tây Du Ký', 'Tam Quốc Diễn Nghĩa', 'Thủy Hử' luôn xuất hiện những mỹ nhân làm say đắm lòng người.

Uyên Ương phim “Hồng Lâu Mộng” của Đặng Tranh.

Khấu thị nữ Julia trong “Tây Du Ký” của Vương Hà.

Hương Lăng trong “Hồng Lâu Mộng” của Trần Kiếm Nguyệt.

Hạnh Tiên trong “Tây Du Ký” của Vương Linh Hoa.

Tì Bà tinh trong “Tây Du Ký” của Lý Vân Quyên.

Hạc Tiên trong “Tây Du Ký” của Trương Kinh Đệ.

Vương hậu nước Tì Khưu phim “Tây Du Ký” của Ngu Mộng.

Na Tra phim “Tây Du Ký” của Châu Cầm.

My phu nhân phim “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của Vương Lộ Dao.

Hình Tụ Yên phim “Hồng Lâu Mộng” của Lý Y.

Tây Hải Long Nữ phim “Tây Du Ký” của Lưu Đơn.

Vưu Thị phim “Hồng Lâu Mộng” của Vương Quý Nga.

Lưu Cao phu nhân phim “Thủy Hử” của Thôi Hồng Hồng.

Diệu Ngọc phim “Hồng Lâu Mộng” của Cơ Ngọc.

Lý Hoàn phim “Hồng Lâu Mộng” 1987 của Tôn Mộng Tuyền.

Kim Thúy Liên phim “Thủy Hử” của Dư Nguyệt Tiên.

Tôn Thượng  Hương phim “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của Triệu Việt.

Từ Ninh nương tử phim “Thủy Hử” của Trương Phân.

Vợ của Tiều phu phim “Thủy Hử” qua sự thể hiện của diễn viên Đặng Anh.

Lâm Đại Ngọc phim “Hồng Lâu Mộng” của Trần Hiểu Húc.

Long Hy