Mỹ nhân kiếm hiệp Kim Dung: A Cửu, Ôn Nghi, Ôn Thanh Thanh (P18)

23/04/2012 19:30 Long Hy
(GDVN) - Tiếp tục ngắm mỹ nhân của nhà văn Kim Dung với nhân vật A Cửu, Ôn Nghi và Ôn Thanh Thanh trong các phiên bản phim Bích Huyết Kiếm.
Nhân vật A Cửu qua diễn xuất của các diễn viên (từ trái qua): Mao Thuấn Quân 1985, Xa Thi Mạn 1998 và Tôn Phi Phi 2006.
Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên của bộ phim Bích Huyết Kiếm là phiên bản 1977 do Lý Thông Minh thể hiện.
A Cửu của Mao Thuấn Quân là phiên bản thứ hai, sản xuất năm 1985.
Trương Mân trong tạo hình nhân vật nàng A Cửu, sản xuất năm 1993.
Tạo hình nàng A Cửu qua diễn xuất của Xa Thi Mạn trong phiên bản 1998.
Xa Thi Mạn trong phiên bản 1998.
Tôn Phi Phi trong tạo hình nàng A Cửu xinh đẹp, phiên bản 2006.
Nàng A Cửu của Tôn Phi Phi.
Tôn Phi Phi trong Bích Huyết Kiếm 2006.
Nàng Ôn Nghi qua sự thể hiện của các diễn viên (từ trái qua): Tăng Khánh Dư 1985, Lý Mỹ Phong 1998, và Hà Tình 2006.
Phiên bản đầu tiên sản xuất năm 1977 do nữ diễn viên Hồ An An thể hiện.
Nàng Ôn Nghi của Tăng Khánh Dư, sản xuất năm 1985.
Lý Mỹ Phong trong tạo hình Ôn Nghi, sản xuất năm 1993.
Ôn Mỹ Hoành trong tạo hình Ôn Nghi, phiên bản 1998.
Ôn Nghi của Hà Tình năm 2006.
Ôn Thanh Thanh qua sự thể hiện của các diễn viên (từ trái qua): Khánh Tình Nhi 1985, Âu Tử Hân 1998 và Huỳnh Thánh Y 2006.
Ôn Thanh Thanh phiên bản 1977 do Văn Tuyết Nhi thể hiện.
Khánh Tình Nhi trong tạo hình Ôn Thanh Thanh 1985.
Diệp Toàn Chân trong tạo hình Ôn Thanh Thanh năm 1993.
Âu Tú Hân trong phiên bản 1998.
Huỳnh Thánh Y trong phiên bản 2006.
Ôn Thanh Thanh của Huỳnh Thánh Y, phiên bản 2006.
Long Hy