Mỹ nhân kiếm hiệp Kim Dung: Ân Tố Tố (P7)

15/04/2012 06:00 Long Hy
(GDVN) - Tạo hình nhân vật Ân Tố Tố qua các phiên bản phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ân Tố Tố là nhân vật xuất hiện khá nhiêu ở đầu phim cùng Trương Thúy Sơn, họ là cha mẹ của Trương Vô Kỵ, cùng ở trên Băng Hỏa Đảo với cha nuôi của Vô Kỵ là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn...
Nàng Ân Tố Tố qua sự thể hiện của các mỹ nhân trong các phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký qua các thời kỳ (Từ trái qua): Ân Tố Tố 1979, Trịnh Tố Linh 1986, Diệp Đồng 1994, Mễ Tuyết 2000, Quách Phi Lệ 2003 và 2009.
Ân Tố Tố - Hoàng Thục Nghi trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 1979.
Ân Tố Tố - Trịnh Tố Linh trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB làm lại năm 1986.
Ân Tố Tố - Diệp Đồng đóng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Đài Loan sản xuất năm 1994.
Ân Tố Tố - Diệp Đồng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Đài Loan sản xuất năm 1994.
Ân Tố Tố - Mễ Tuyết trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 2000.
Ân Tố Tố - Mễ Tuyết trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 2000.
Ân Tố Tố - Mễ Tuyết trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 2000.
Ân Tố Tố - Quách Phi Lệ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Á Hoàn sản xuất năm 2002.
Ân Tố Tố - Quách Phi Lệ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Á Hoàn sản xuất năm 2002.
Ân Tố Tố - Vương Viên Khả trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Hoa Nghị sản xuất năm 2009.
Ân Tố Tố - Vương Viên Khả trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Hoa Nghị sản xuất năm 2009.
Long Hy