Mỹ nhân kiếm hiệp Kim Dung: Hương Hương công chúa, Thanh Đồng (P19)

24/04/2012 19:00 Long Hy
(GDVN) - Tiếp tục ngắm mỹ nhân của nhà văn Kim Dung với nhân vật Hoắc Thanh Đồng và Hương Hương công chúa trong các phiên bản phim Thư Kiếm Ân Cừu Lục.
Tạo hình nhân vật Hoắc Thanh Đồng qua thể hiện của các diễn viên (từ trái qua): Vượng Tô Thuyên TVB 1976, La Tuệ Quyên TVB 1987, Lưu Tuyết Hoa 1991, Vương Thanh Hoa CTV 1994, Quan Vịnh Hà 2002, Châu Lệ Kỳ 2008.
Hoắc Thanh Đồng của diễn viên Vượng Tô Thuyên, TVB sản xuất năm 1976.
Hoắc Thanh Đồng của diễn viên La Tuệ Quyên, TVB sản xuất năm 1987.
Hoắc Thanh Đồng của diễn viên Lưu Tuyết Hoa, Hoa Thị sản xuất năm 1991.
Hoắc Thanh Đồng của diễn viên Vương Thanh Hoa, CTV sản xuất năm 1994.
Hoắc Thanh Đồng của diễn viên Vương Thanh Hoa, CTV sản xuất năm 1994.
Hoắc Thanh Đồng của diễn viên Quan Vịnh Hà, Hãng Đường Nhân sản xuất năm 2002.
Hoắc Thanh Đồng của diễn viên Quan Vịnh Hà, Hãng Đường Nhân sản xuất năm 2002.
Hoắc Thanh Đồng của diễn viên Châu Lệ Kỳ, Đài Hồ Nam sản xuất năm 2008.
Hương Hương công chúa do các nữ diễn viên thể hiện (từ trái qua): Dư An An TVB 1976, Lương Bội Linh TVB 1987, Phó Quyên 1991, Dương Nhã Na CTV 1994, Nhan Dĩnh Tư 2002 và Lưu Dĩnh 2008.
Hương Hương công chúa do Dư An An thể hiện, TVB sản xuất năm 1976.
Hương Hương công chúa do Lương Bội Linh thể hiện, TVB sản xuất năm 1987.
Hương Hương công chúa do Phó Quyên thể hiện, Hoa Thị sản xuất năm 1991.
Hương Hương công chúa do Dương Nhã Na thể hiện, CTV sản xuất năm 1994.
Hương Hương công chúa do Nhan Dĩnh Tư thể hiện, Hãng Đường Nhân sản xuất năm 2002.
Hương Hương công chúa do Nhan Dĩnh Tư thể hiện, Hãng Đường Nhân sản xuất năm 2002.
Hương Hương công chúa do Lưu Dĩnh thể hiện, Đài Hồ Nam sản xuất năm 2008.
Long Hy