Mỹ nhân kiếm hiệp Kim Dung: Phương Di và Song Nhi (P16)

21/04/2012 14:06 Long Hy
(GDVN) - Tiếp tục ngắm mỹ nhân của nhà văn Kim Dung, lần này là Phương Di và Song Nhi, hai trong bảy bà vợ của Vi Tiểu Bảo trong phim Lộc Đỉnh Ký qua các phiên bản khác nhau.
Tạo hình nàng Phương Di do các người đẹp thể hiện (từ trái qua): Lưu Gia Linh TVB 1984, Châu Minh Huệ 1984, Từ Hào Doanh 1998, Mạc Gia Kỳ 2000 và Lưu Tư 2006.
Nàng Phương Di do Lưu Gia Linh thể hiện, TVB sản xuất năm 1984.
Nàng Phương Di do Châu Minh Huệ thể hiện, Đài Loan sản xuất năm 1984.
Nàng Phương Di do Châu Minh Huệ thể hiện.
Nàng Phương Di do Từ Hào Doanh thể hiện, TVB sản xuất năm 1998.
Nàng Phương Di do Mạch Gia Kỳ thể hiện, hợp tác sản xuất năm 2000.
Nàng Phương Di do Lưu Tư thể hiện, CTV sản xuất năm 2006.
Nàng Phương Di do Lưu Tư thể hiện.
Nàng Phương Di do Vưu Thúy Linh thể hiện, phiên bản 1983.
Tạo hình nàng Song Nhi (từ trái qua): Châu Tú Lan TVB 1984, Bối Tâm Dư CTV 1984, Viên Khiết Doanh và Trần Đức Dung 1992, Trần Thiếu Hà TVB 1998, Ngô Thần Quân 2001 và Hà Trác Ngôn 2008.
Nàng Song Nhi do Châu Tú Lan thể hiện, TVB sản xuất năm 1984.
Châu Tú Lan trong tạo hình Song Nhi, phiên bản 1984.
Song Nhi của Châu Tú Lan.
Song Nhi của Bối Tâm Dư do CTV sản xuất năm 1984.
Bối Tâm Dư trong tạo hình Song Nhi, phiên bản 1984.
Viên Khiết Doanh thể hiện nàng Đại Song Nhi trong phiên bản 1992.
Trần Đức Dung trong tạo hình nàng Tiểu Song Nhi, phiên bản 1992.
Trần Thiếu Hà trong tạo hình nàng Song Nhi do TVB sản xuất năm 1998.
Nàng Song Nhi của Trần Thiếu Hà, phiên bản 1998.
Ngô Thần Quân trong vai Song Nhi, Hoa Nghị sản xuất 2001.
Song Nhi của Ngô Thần Quân và Vi Tiểu Bảo (Trương Vệ Kiện đóng).
Song Nhi của Hà Trác Ngôn , phiên bản 2008.
Song Nhi do Hà Trác Ngôn thể hiện.
Hà Trác Ngôn và Vi Tiểu Bảo (Huỳnh Hiểu Minh), phiên bản 2008.
Long Hy