Mỹ nhân kiếm hiệp Kim Dung: Tiểu Chiêu (P8)

15/04/2012 19:30 Long Hy
(GDVN) - Tiếp tục ngắm mỹ nhân phim nổi tiếng của nhà văn Kim Dung, lần này là với tạo hình nhân vật nàng Tiểu Chiêu qua các phiên bản phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trong nguyên tác, Tiểu Chiêu khi không giả dạng được miêu tả với vẻ đẹp khiến Trương Vô Kỵ ngây dại.
Tạo hình nhân vật nàng Tiểu Chiêu qua sự thể hiện của các người đẹp (Từ trái qua): Trần Ngọc Linh 1979, Điền Lệ 1984, Thiệu Mỹ Kỳ 1986, Khâu Thục Trinh 1993, Trần Hiếu Tấn 1994, Giang Hy Văn 2000, Trần Tú Lệ 2002 và Hà Trác Ngôn 2009.
Nàng Tiểu Chiêu của Trần Ngọc Liên trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 1979.
Nàng Tiểu Chiêu của Trần Ngọc Liên trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 1979.
Tiểu Chiêu của Điền Lệ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Đài Loan sản xuất năm 1984.
Tiểu Chiêu của Thiệu Mỹ Kỳ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 1986.
Tiểu Chiêu của Khâu Thục Trinh trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký sản xuất năm 1993.
Tiểu Chiêu của Trần Hiếu Tấn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Đài Loan sản xuất năm 1994.
Tiểu Chiêu của Giang Hy Văn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 2000.
Tiểu Chiêu của Trần Tú Lệ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Á Hoàn sản xuất năm 2002.
Tiểu Chiêu của Hà Trác Ngôn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Hoa Nghị sản xuất năm 2009.
Tiểu Chiêu của Hà Trác Ngôn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Hoa Nghị sản xuất năm 2009.
Tiểu Chiêu của Hà Trác Ngôn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Hoa Nghị sản xuất năm 2009.
Long Hy